ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ЗАДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

By on 18.08.2009

РівненщинаОб’єктивні зміни, що постійно відбуваються в суспільстві призводять до нової моделі розвитку економіки. Нова інноваційна модель економічного зростання характеризується перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними і управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як мікро-, так і макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків, технополісів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої діяльності, софтизації та сервізації економіки.

Держава відіграє ключову роль у формуванні національної інноваційної системи, вона встановлює правила її функціонування, а також забезпечує необхідну ресурсну підтримку, включаючи фінансування та створення належної інфраструктури. З 2005 року інноваційно-інвестиційною діяльністю України опікується спеціальноно уповноважений центральний орган виконавчої влади Держінвестицій - Державне Агенство України з інвестицій та інновацій. Ним же утворено мережу регіональних центрів - державних бюджетних установ, метою яких є забезпечення інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої підтримки інноваційного розвитку окремих регіонів України.

Зокрема, у Рівному функціонує Представництво ДБУ «Північно-західний регіональний центр інноваційного розвитку».Основне завдання Рівненського представництва полягає у проведенні аналізу інноваційного потенціалу та забезпеченні наукової та іншої підтримки впровадження програм і проектів інноваційного розвитку Рівненської області, у тому числі через механізм програмно-цільового фінансування відповідно до законодавства на конкурсній основі науково-технічних програм і окремих розробок, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Представництво сприяє розвитку інформаційно-консалтингового забезпечення інноваційної діяльності та інноваційного розвитку, надає підтримку процесу становлення та розширення регіональної інноваційної інфраструктури, а також реалізації відповідно до законодавства України пріоритетних напрямів інноваційної діяльності. Крім того, Представництво відповідає за налагодження взаємодії науково-дослідних, інноваційних підприємств, установ та організацій, органів державної влади щодо інноваційного розвитку області.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Рівненського представництва є срівпраця із Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (ДІФКУ), що надає фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом залучення іноземних інвестицій відповідно до пріоритетів інноваційного та інвестиційного розвитку національної економіки.

У свою чергу активна співпраця із філією технопарку «Яворів» сприяє розвитку місцевої інфраструктрури, оскільки учасники технопарку( підприємства-виробники) користуються митними пільгами та преференціями – звільнення від ввізного мита, при ввезенні в Україну для реалізації проектів технопарку нових устаткування, обладнання та комплетуючих, а також матеріалів, які не виробляються в Україні; звільнення від податку на прибуток, отриманого в рамках виконання проекту технопарку; надання подакового векселя на суми податкового зобов‘язання, що нараховуються гідно із Законом України «Про податок на додану вартість» при імпорті нових устаткування, обладнання та комплектуючих, зі строком погашення на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, зі строком погашення на 180 календарний день із дня надання векселя органу митного контролю.

Наш e-mail: rivneinnovation@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply