Фірмове найменування та торгова марка підприємства: спільні та відмінні риси

By on 12.11.2009

торгова маркаВ умовах розвитку ринкових відносин постає питання ідентифікації певного підприємства, а також його товарів та послуг. Виникає хибна думка щодо тотожності понять «фірмове найменування» та «торгова марка». 

Згідно з нормами ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Поняття «бренд» не визначено чинним законодавством України, але під ним розуміється добре відома торгова марка. Для того щоб позначення було визнане торговельною маркою і, таким чином, стало об’єктом права інтелектуальної власності, це позначення має відповідати умовам набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, тобто критеріям охороноздатності, визначеним ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». 

Набуття прав на торговельну марку (знак для товарів та послуг) засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюється законом. Майнові права на торговельну марку охороняються законом протягом 10 років, у порядку встановленому законом. Тобто при зміні торговельної марки (бренду) потрібно проходити процедуру реєстрації новоствореної торгової марки.

Право власності на торговельну марку передається за цивільними договорами у галузі інтелектуальної власності (наприклад, ліцензійний договір). http://www.glaz.tv/online-radio/nashe-radio

Наприклад, при купівлі підприємства, яке має свою торгову марку, яка внесена до статутного капіталу даного підприємства, торгова марка переходить до нового власника разом з майновим комплексом.

Фірмові найменування та торговельні марки пов’язує те, що вони виконують розрізняльну функцію. Проте, на відміну від торговельних марок, фірмові найменування відрізняють певне підприємство від інших незалежно від товарів та послуг, яке виробляє, реалізує або пропонує це підприємство. Воно може співпадати з торговельною маркою, якою позначається виготовлена підприємством продукція, чи надані послуги, а може бути іншим. В Україні відсутній окремий закон про охорону прав на фірмові найменування. Норми щодо прав на фірмове найменування викладені в Главі 43 ЦК України. Тобто, при купівлі підприємства ви можете змінити його фірмове найменування відповідно до умов чинного законодавства, та продовжувати випускати продукцію під тією ж торговою маркою.

Natalia Kalinichenko

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply