Франчайзинг: і інноваційно, і вигідно!

By on 10.12.2009

ФранчайзингВ період економічної кризи процес становлення та розвитку малого бізнесу відбувається в умовах різкого обмеження фінансових ресурсів, а також відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності.

Необхідність ведення франчайзингового бізнесу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових технологій у виробництво, неконкурентноспроможністю порівняно з іноземними фірмами. 

Одним з напрямів покращення ринкового становища малих підприємств є робота за договором франчайзингу. Поширення франчайзингу в Європі та США науковці пояснюють тим, що для малих та індивідуальних підприємців франчайзинг надає в розпорядження стабільний прибутковий бізнес, для відомих фірм і компаній – можливість розширити й усталити свої позиції на ринку.

При створенні свого бізнесу не обов’язково витрачати час і кошти на створення велосипеда – достатньо просто купити готову франшизу. Звичайно, прийдеться заплатити засновникам діючої мережі, але взамін можна швидко та без жодних проблем отримати доступ до вже готових бізнес-рішень, лояльності споживачів і позбавити себе можливості допуститись помилок.

Суть франшизи полягає в тому, що в обмін на переваги використання успішного бізнесу, торгової марки, ноу-хау, комерційної таємниці, репутації та інших нематеріальних активів франчайзі ділиться з франчайзером частиною свого прибутку і незалежності. Для франчайзера ця система представляє собою спосіб експансії свого бізнесу, для франчайзі – це спосіб організації власного бізнесу з мінімальним ризиком.
Франчайзинговий бізнес за своєю суттю є інноваційним та вигідним, незважаючи на деякі проблеми його розвитку в Україні. Досліджуючи проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Україні слід зазначити, що франчайзинг тут має широкі перспективні можливості для розвитку.

Розвиток франчайзингу є однією з найефективніших форм підтримки підприємництва, будь-який успішний бізнес можна перетворити у франшизу. Однією з основних рис українського франчайзингу є присутність іноземного елементу. Однак, ця тенденція останнім часом змінюється. З’являються успішні українські аналоги. Відповідно до даних стану ринку щодо франчайзингу в Україні в 2009 році налічується більше двохсот франчайзингових мереж. Значне місце серед них займають вітчизнані бренди.
Як зазначає Марк Зархін – генеральний директор львівської компанії Fast Food Systems (ТМ “Піца Челентано”, “Картопляна Хата”, “Япі”, “Кафе Пункт”, “Еgоїсти”) важливими факторами для успіху ведення франчайзингового бізнесу для франчайзера є розробка чіткої стратегії компанії, яка буде цікавою для багатьох прошарків населення, підвищення та захист власної торгової марки та зацікавленість у отриманні прибутку, а також банальний принцип: “Поводь себе так, як хочеш, щоб поводились з тобою”.
Багато аналітиків ринку впевнені, що майбутнє – за великими сітками, які задавлять всіх своїм “авторитетом”. Якщо ти вирішив мати свій бізнес та купити франшизу, тоді тобі потрібно добре проаналізувати свої можливості та особу франчайзера. Існує багато франчайзингових систем, які можна поділити за різними критеріями: відповідно до виду діяльності; відповідно до ноу-хау, що передається; відповідно до організації системи. Так відповідно до виду діяльності виділяють торговельний, сервісний, виробничий та змішаний види франчайзингу. Відповідно до ноу-хау є франчайзинг дистрибуції продукту та франчайзинг бізнес-формату. Відповідно до організації системи є прямий франчайзинг, розвиток певної території, мастер-франчайзинг.

Основою ведення франчайзингового бізнесу є франчайзинговий пакет, який складається з необхідних елементів для ведення бізнесу в мережі. Франчайзинговий пакет повинен містити торговельну марку, під якою буде здійснюватись бізнес; ноу-хау, яке буде використовуватись для ведення бізнесу; підручник по керівництву бізнесом (включає обов’язкові правила для виконання франчайзі); послуги для франчайзі, що будуть надаватися франчайзером та прибуткові надходження франчайзера, які зазвичай включають в себе перший (паушальний) внесок, періодичні платежі (роялті) та маркетингові відрахування.

Перехід франчайзингового пакету від франчайзера до франчайзі засвідчується та регламентується договором франчайзингу. Даний договір є першоджерелом всіх прав та обов’язків франчайзера та франчайзі. Так як часто такого виду договори укладаються з іноземними компаніями, варто зазначити, що в законодавстві України оформлення відносин франчайзингу регулюються та оформляються договором комерційної концесії. Проаналізувавши співвідношення понять “франчайзинг” і “комерційна концесія” та їх зміст, слід вказати на те, що в законодавстві певних країн термін “комерційна концесія” може бути за своїм змістом вужчим ніж “франчайзинг”. Цей факт потрібно особливо брати до уваги при укладенні договорів з зарубіжними партнерами, якщо розглядається вибір права, що застосовуватиметься для регулювання цих відносин.
Відповідно до норм цивільного законодавства України договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації, органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. На сьогоднішній день органи державної реєстрації не мають реальних повноважень для цього. Тому для здійснення франчайзингового бізнесу зазвичай використовують ліцензійні договори, в яких по можливості, передбачають всі умови так званого договору франчайзингу. интернет-магазин музыкальных инструментов Muzline

В останній рік в Україні все більше компаній приймають франчайзингову модель розвитку мережі. Можливо настав твій час? Адже франчайзинговий бізнес для підприємців малого та середнього бізнесу України є новим, вигідним та є реальною можливістю заробити!

www.intelpro.net

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply