Рівненська торгово-промислова палата – «ДІЛОВИЙ ВІСНИК»

By on 12.01.2009

Рівненська торгово-промислова палатаРівненська торгово-промислова палата є одним із центрів ділової активності в регіоні, аграрний і промисловий потенціал якого добре відомий як в Україні, так і за її межами. Працюючи під девізом: «Ми впевнено дивимось у майбутнє і відкриті до ділового співробітництва», вона бере активну участь у реалізації регіональних програм і стала унікальним сервісним центром із забезпечення просування товарів і послуг малого та середнього бізнесу на нові ринки.

Етапи становлення палати тісно пов’язані з економічними процесами в
Україні, розширенням зовнішньоекономічних зв’язків. Набутий досвід став
своєрідним фундаментом для підвищення її авторитету та зміцнення
позицій, здійснення практичних заходів щодо розвитку підприємництва.
Помітно зросла наша членська база: до її складу ввійшли нові
підприємства, організації і фірми, що зацікавлені в стабільній тривалій
співпраці, і налічує понад 320 суб’єктів підприємницької діяльності –
від представників малого бізнесу до промислових виробництв
регіонального і міжнародного значення. Усі вони, незалежно від форм
власності та масштабів виробництва, – стабільні і надійні партнери у
бізнесі, якість продукції та послуг яких визнана українськими і
зарубіжними споживачами.

За період діяльності з 1996 року регіональна ТПП стала
ефективним і компетентним діловим партнером для промислових
підприємств, бізнес-структур і державних установ, зарекомендувала себе
вмілим організатором високого рівня ділових заходів, спрямувала свої
зусилля на створення позитивного ділового іміджу економіки Рівненської
області, налагодження партнерських зв’язків із зарубіжними
підприємствами, підвищення довіри у рівненських виробників і
постачальників.

Україна – держава з перехідною економікою. Малий і середній
бізнес лише встає на ноги й потребує максимальної опіки усіх
зацікавлених сторін. У цій ситуації Рівненська торгово-промислова
палата, використовуючи свій авторитет та інформаційні можливості, бере
на себе роль посередника і всіляко допомагає місцевим підприємцям у
пошуку ринків збуту та солідних партнерів. Чимало іноземних бізнесменів
виявляють неабиякий інтерес до нашої області. З’явилися непогані
перспективи для успішних економічних і торговельних зв’язків.

Наша область належить до інвестиційно привабливих регіонів
України. Тому палатою створено агенцію з залучення та обслуговування
інвесторів «Invest in Rivne». Вона допомагає швидко і кваліфіковано
скласти бізнес-проект з економічним обґрунтуванням, з перекладом, за
потреби англійською або німецькою мовами, й, оскільки володіє базою
інформації про зацікавлених потенційних інвесторів, вийти на реальних
перевірених фінансистів із доброю міжнародною репутацією.

Але ми намагаємося, насамперед, об’єднати зусилля
вітчизняних виробників, які часто-густо не знають, що виробляють і чим
торгують у сусідніх областях. З цією метою налагодили міжрегіональне
співробітництво, організовуємо ділові зустрічі підприємців із різних
областей України, які є хорошим шансом не тільки ближче познайомитися з
тим чи іншим регіоном, презентувати свою продукцію, обмінятися
досвідом, а й досягти певних домовленостей щодо майбутньої співпраці.

Місцевим підприємствам, які готові вийти на міжнародний
рівень, за сприяння Рівненської торгово-промислової палати зробити це
набагато простіше і безпечніше. Адже наше співробітництво з
посольствами та торговельно-економічними місіями зарубіжних країн в
Україні, аналогічними вітчизняними структурами за кордоном, поширення
комерційної інформації про потенційні можливості місцевих фірм через
Інтернет забезпечує їм вдалий старт за кордоном, убезпечує від прикрих
несподіванок.

Цьому сприяють і чинні угоди про співпрацю з Відінською
(Болгарія), Брестською, Мінською, Гродненською (Білорусь),
Новосибірською (Росія) торгово-промисловими палатами, Міжнародною
торговою палатою провінції Чжецзян (КНР), C.C.I.P.E. Італійською ТПП
для іноземних країн, Португальсько-Українською торговою палатою,
Торговою палатою м. Баден (Австрія) та підприємством «EN VOGUE», яке
представляє інтереси членів РТПП в Австрії, Вроцлавською агенцією
регіонального розвитку, Дольношльонською господарською палатою
(Польща), Торгово-промисловою палатою Республіки Таджикистан,
регіональними торгово-промисловими палатами міст Крушевец і Нови Сад
(Сербія), Великопольською агенцією міжнародного розвитку, Познанським
світовим торговим центром, Агентством SOMA, Дирекцією Міжнародних
познанських ярмарків і Центром «Україна» (Польща), Спілкою
промисловості та торгівлі провінції Чжецзян (КНР).

Наші представники працюють у Лондонi, Краковi, Варшаві,
Берліні, Гамбурзі. Вони сприяють розвитку торговельно-економічних
відносин і інвестиційних процесів між підприємницькими структурами,
інформують РТПП про цінову, податкову, тарифну політику, подають
пропозиції щодо підвищення ефективності торговельно-економічних
зв’язків підприємств – членів палати з суб’єктами господарювання цих
країн, беруть участь у налагодженні і розвитку прогресивних форм
співробітництва, виробничої кооперації, проведенні переговорів,
експертиз, укладанні контрактів, виставках і презентаційних заходах,
розповсюдженні інформації про діяльність Рівненської ТПП та її членів,
а також у встановленні контактів з державними установами,
організаціями, об’єднаннями і окремими суб’єктами господарювання.

Палата також здійснює візову підтримку своїх членів. Це, як
засвідчила практика, дуже зручно. Для ділових поїздок на бізнес-форуми
чи виставки підприємцям не доводиться витрачати час на отримання таких
документів у Києві, адже у нас склалися хороші відносини з посольствами
багатьох країн.

Кожен серйозний підприємець, який прагне створити солідний
бізнес, має працювати на випередження і чітко уявляти перспективу. І,
слід сказати, наші бізнесмени, судячи з великої кількості заявок, що
надходять до РТПП перед кожною виставкою, таку можливість
використовують сповна. Спочатку ми проводили три, а потім, через два
роки, – вісім, нині ж – дванадцять. І кожна з них – уже бренд:
«Волинські торги», «Покровський ярмарок», «АгроРинок. ПродЕкспо»,
«Сучасний дім». Київські, дніпропетровські, сумські, донецькі,
запорізькі та харківські підприємства – всі шукають для своїх товарів і
технологій ринок на Рівненщині. І знаходять його завдяки таким заходам.

Для забезпечення інтересів підприємців палата збирає й
систематизує законодавчу базу всіх країн світу. Наші юристи працюють як
професійні консультанти з міжнародного права та особливостей
законодавства.

Не хотілося б зовсім оминути і проекти місцевого значення,
які торкаються повсякденної діяльності. Це – навчання спеціалістів із
питань здійснення закупівель за державні кошти; авторитетні послуги
незалежної майнової експертизи, всі види якої традиційно виконують
сертифіковані спеціалісти палати; Третейський суд, що розглядає
цивільні та господарські суперечки між підприємцями; регіональний центр
штрихового кодування та центр комп’ютерних технологій.

Рівненська ТПП завжди в постійному пошуку шляхів подальшого
розвитку. Сприяння співпраці з партнерськими організаціями сусідніх
країн – одне з пріоритетних її завдань. Наразі будь-яка взаємодія,
спрямована на поглиблення коопераційних і виробничих зв’язків на
міждержавному рівні, відкриває реальні можливості для встановлення
безпосередніх ділових відносин суб’єктів господарювання. І палата стає
координуючим та інтегруючим центром підприємництва в регіоні,
провідником інтересів бізнесу, надійним партнером українських і
зарубіжних ділових кіл.

Узявши за основу європейський досвід, працівники ТПП
наближують Рівненщину до результату, на який, беззаперечно,
заслуговують наші підприємці і якого давно чекає від нас світова
спільнота: до європейських стандартів у бізнесі, в економіці й у
повсякденному житті кожної людини.

Джерело: www.ucci.org.ua

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply